Begrippenlijst

 

CO2

Koolstofdioxide; komt voornamelijk vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas en steenkool; draagt bij aan de versterking van het broeikaseffect.

 

CO2 neutraal

De COČ uitstoot van de TexBriq briketten zijn neutraal. Er komt net namelijk net zoveel COČ vrij bij het verbranden als de biomassa heeft opgenomen tijdens het groeien.

 

Joule

eenheid voor energie, meestal gebruikt voor warmte

 

Gigajoule

dit is 1.000.000.000 joule. 1 GJ komt overeen met circa 29 m3 gas of 278 kWh

 

M3 aardgas

Een kubieke meter (1.000 liter) aardgas; het gemiddelde aardgasverbruik per huishouden is ca. 1.800 m3, waarvan ongeveer 20voor het gebruik van warm water.

 

Verbrandingswaarde

Hoeveelheid warmte die vrijkomt bij volledige verbranding van een stof of materiaal uitgedrukt in Joule per kg (bij gassen per m3).

 

Biomassa 

Biomassa is het drooggewicht van organismen of delen ervan. Hieronder valt zowel plantaardig als dierlijk materiaal. Ook producten gewonnen uit plantaardig en dierlijk (rest)materiaal zoals onder andere suikerriet, mais, koolzaadolie, palmolie en dierlijke vetten, geproduceerd ten behoeve van energieopwekking en/of biobrandstof, worden gerekend tot het begrip biomassa.

 

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.

Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken; en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen.

 

 

Texbriq © 2010 • www.salkodewolf.nl

www.texbriq.nl