TEXBRIQ STEUNT MILIEUBELEID GEMEENTE TEXEL

 

"Wij willen een 'briketje' bijdragen aan een schoner Texel."

 

Dit streven van Texbriq staat niet op zichzelf, maar sluit aan bij het milieubeleid van de Gemeente Texel. In maart  2009 presenteerde de Gemeente Texel de structuurvisie 2020 'Texel op Koers'. De Gemeente stelt zich daarin ondermeer de volgende doelen:

 

"Texel is het voorbeeld voor de rest van Nederland van een gezonde omgeving. De lucht is er schoon, het water helder en er is geen structurele geluidshinder. De voor het wonen en werken benodigde warmte en elektriciteit wordt op het eiland zelf opgewekt. Texel is bovendien de eerste gemeente in Nederland waar alle energie duurzaam wordt opgewekt bijvoorbeeld met getijdenturbines, windmolens, aardwarmtecentrales, bio-energie of zonneakkers."

 

"Energiebesparing staat hoog op de agenda. Alle energie die wordt bespaard hoeft immers niet te worden opgewekt. Daarnaast is het de ambitie dat in 2020 de op het eiland benodigde energie wordt opgewekt met duurzame technieken als windmolens, getijdencentrales, zonnepanelen, biomassa-installaties en aardwarmtecentrales."

 

Deze ambitieuze visie van de Gemeente Texel wil TexBriq met haar duurzame briketten een klein beetje dichterbij brengen

 

 

 

 

Texbriq  2010 www.salkodewolf.nl

www.texbriq.nl