"Energie van het eiland voor het eiland"

 

 

Wat is het verschil tussen een zonneboiler en een zonnepaneel?

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Deze energie, samen met andere vormen zoals windenergie, getijdenenergie, waterkracht en biomassa, vormt meer dan 99,9% van alle hernieuwbare energie op Aarde. Hernieuwbare energie is gratis en duurzaam/onuitputtelijk. Ter vergelijk: De hoeveelheid zonne-energie die in 1 jaar op de aarde valt, is meer dan wij ooit uit alle fossiele energie (olie, kolen, gas etc.) op aarde zullen kunnen halen.

Net als zonne-enregie is wind-energie is ook een hernieuwbare energiebron. Wind-energie vergt alleen relatief grote investeringen en is daardoor voor thuisgebruik niet rendabel en wordt daarnaast vaak geassocieerd met horizonvervuiling en geluidsoverlast. Andere vormen van hernieuwbare energie als waterkracht en bio-massa zijn voor thuisgebruik niet geschikt.

Zonne-energie is schoon, stil en is zeker geschikt voor thuisgebruik en ook nog eens rendabel.

Er zijn 3 bruikbare zonne-energie systemen voor thuisgebruik:

  1. Zonnewarmte d.m.v. zonnecollectoren op uw dak die aan uw tapwatersysteem systeem zijn gekoppeld.
  2. Zonnestroom d.m.v. zonnepanelen op uw dak die aan het stroomnet zijn gekoppeld.
  3. Een gecombineerd systeem van bij punt 1 en 2 genoemde technieken.

Hieronder twee illustraties over de verschillende zonne-energie vormen:

1) Zonnewarmte door een zonneboiler systeem

 2) Zonnestroom door een zonnepaneel met zonnecellen


Toepasbaarheid

Beide vormen kunnen eenvoudig worden toegepast in Nederland. Er is wel een verschil in kostprijs, rendement en terugverdientijd. Uw besparing is het grootst als het systeem op uw dak tussen het Zuid-Oostelijke en Zuid-Westelijke richting kan worden geplaatst. Bij een plat dak / dakkapel is dit vaak optimaal te richten. De besparing van een zonneboiler is verder afhankelijk van uw waterverbruik en dakhelling.

Een zonnestroom systeem is duurder in aanschaf dan een zonneboiler en heeft ook een langere terugverdientijd. Deze zonnestroom systemen worden wel ieder jaar beter en zullen daardoor in de toekomst zeker, meer en meer toegepast gaan worden. De subsidie op zonnestroomsystemen is per maart 2010 met SDE weer gesubsidieerd.

 

Subsidie

De subsidie op zonnewarmte/zonneboilers is eind 2008 van start gegaan. Deze subsidie maakt zonneboilersystemen zeer interessant.

De Gemeente Texel heeft een zeer attractieve subsidieregeling die kan oplopen tot 50% van de aanschafprijs en montage.
 

Voor meer informatie bel: 06 23 91 24 04 

 

of mail naar: Texbriq@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texbriq  2011   foto's Solesta

www.texbriq.nl